Samen sturen

Samen sturen

Ben je betrokken bij een zelfsturend team? Dat is toch zo’n team waarin je samen stuurt, meer vrijheid en werkplezier beleeft en allerlei ander organisatie heil je ten deel valt? In de praktijk worden niet altijd de beloften uit het organisatiehandboek waargemaakt. Sommige teams zouden beter zelf zwemmende teams kunnen worden genoemd. Of de vrijheid van het team is in de praktijk vooral beperkt tot die taken waar geen ‘eer aan te behalen’ valt. Door allerlei oorzaken kan de belofte van het organisatiehandboek niet worden waargemaakt. Zonde! Waar ging het dan mis? Een zorgvuldige implementatie ten spijt;  wat bij de ‘buren’ werkt hoeft niet hier te werken. Iedere organisatie en ieder team is uniek en heeft een eigen systeem dynamiek. Waar zit hier de knoop? Is er ruimte voor een gesprek hierover? Mogen we samen eens afstand nemen van de dagelijkse praktijk en kijken hoe we deze situatie uit de knoop kunnen halen?

coalice-pictogrammen-02
Op pad met CoAlice?

Wil je weten wat CoAlice voor jouw team kan betekenen? We komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek. Onze trajecten zijn maatwerk. Samen vinden we een reis die bij jullie past. Op reis kijken we samen liefdevol naar wat is. We creëren een ruimte van vertrouwen waarbinnen geleerd en ontwikkeld kan worden. Onderweg doen we zelfkennis en organisatiekennis op. Organisatie onderdelen kennen we daarbij net zozeer een zelf toe als personen. We leren continue vanuit de gedachte dat alles al aanwezig is en het potentieel alleen ontketend hoeft te worden. Veranderen vraagt daarbij om liefdevol leiderschap – sensitief waarnemen en meedogenloos eerlijk zijn. Het vraagt in elke situatie de verbinding met jezelf én je omgeving – een bewustzijn van angsten, verlangens en waarden. En tegelijkertijd het vertrouwen op intuïtie om liefdevol te handelen. Samen je weg vinden in een toekomst die op ons toe snelt. Laten we ons samen verwonderen.

Het handelen van Hannah

Je zou Hannah Arendt zomaar de filosofe van het initiatief kunnen noemen. Initiatief: de handeling die een nieuwe beweging initieert. Iedereen doet het, bijvoorbeeld wanneer we met anderen over een idee spreken. Ze vergeleek dit met de geboorte van kinderen; Nathaliteit: het resultaat is uniek, nooit te reproduceren, onomkeerbaar (qua proces), onvoorspelbaar (qua resultaat), onberekenbaar (het blijft veranderen) en onbepaald (het wie wat is onduidelijk). Het gaat gepaard met de onzekerheid die hoort bij opgroeien. Daarmee is het anders dan maken. Net als bij kinderen krijgen kunnen we wel wensen, initiëren en ontvankelijk zijn, maar we kunnen geen kind maken. Het handelen van Hannah Arendt is meer: ‘we verlangen iets nieuws, nemen hiertoe het initiatief en hebben elkaar nodig; Co-creatie – samen creëren. Daarmee is het handelen van Hannah onlosmakelijk verbonden met het leren en ontwikkelen. De Co in CoAlice is een knipoog naar het handelen van Hannah Arendt.

Behandel anderen niet zoals jij zou willen dat ze jou behandelen. Hun smaak zou wel eens niet dezelfde kunnen zijn.

 

George Berhard Shaw