Samen managen

Samen managen

Een organisatie(deel) managen heeft iets magisch. Een efficiënte, creatieve en productieve gemeenschap smeden is bepaald geen sinecure. Samen met een team een visie tot leven brengen blijft iets bijzonders. Een bijzonderheid die rijk wordt geïllustreerd door de dagelijkse uitdagingen. Soms lijken we wel verstrikt te raken in de problemen die de magie van het managen verstoren. Niet zelden met spanningen en of conflict als resultaat. De werkelijke uitdaging ligt dan niet in het oplossen van het conflict, maar in hoe je de relatie in stand houdt terwijl je het conflict oplost. Voortdurend bouwen aan vertrouwen in de overtuiging dat we kunnen leren en groeien terwijl we samen voortgaan. Soms vergt dat net even anders naar de werkelijkheid kijken – een ander perspectief aannemen. Dat we even afstand nemen van het dagelijks leven en onze eigen bijdrage aan het geheel onder de loep nemen. Samen met een buitenstaander kijken naar patronen, verstrikkingen en potentieel kan dan een wezenlijke impuls geven aan de ontwikkeling van team en organisatie.

coalice-pictogrammen-02
Op pad met CoAlice?

Wil je weten wat CoAlice voor jouw team kan betekenen? We komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek. Onze trajecten zijn maatwerk. Samen vinden we een reis die bij jullie past. Op reis kijken we samen liefdevol naar wat is. We creëren een ruimte van vertrouwen waarbinnen geleerd en ontwikkeld kan worden. Onderweg doen we zelfkennis en organisatiekennis op. Organisatie onderdelen kennen we daarbij net zozeer een zelf toe als personen. We leren continue vanuit de gedachte dat alles al aanwezig is en het potentieel alleen ontketend hoeft te worden. Veranderen vraagt daarbij om liefdevol leiderschap – sensitief waarnemen en meedogenloos eerlijk zijn. Het vraagt in elke situatie de verbinding met jezelf én je omgeving – een bewustzijn van angsten, verlangens en waarden. En tegelijkertijd het vertrouwen op intuïtie om liefdevol te handelen. Samen je weg vinden in een toekomst die op ons toe snelt. Laten we ons samen verwonderen.

Het handelen van Hannah

Je zou Hannah Arendt zomaar de filosofe van het initiatief kunnen noemen. Initiatief: de handeling die een nieuwe beweging initieert. Iedereen doet het, bijvoorbeeld wanneer we met anderen over een idee spreken. Ze vergeleek dit met de geboorte van kinderen; Nathaliteit: het resultaat is uniek, nooit te reproduceren, onomkeerbaar (qua proces), onvoorspelbaar (qua resultaat), onberekenbaar (het blijft veranderen) en onbepaald (het wie wat is onduidelijk). Het gaat gepaard met de onzekerheid die hoort bij opgroeien. Daarmee is het anders dan maken. Net als bij kinderen krijgen kunnen we wel wensen, initiëren en ontvankelijk zijn, maar we kunnen geen kind maken. Het handelen van Hannah Arendt is meer: ‘we verlangen iets nieuws, nemen hiertoe het initiatief en hebben elkaar nodig; Co-creatie – samen creëren. Daarmee is het handelen van Hannah onlosmakelijk verbonden met het leren en ontwikkelen. De Co in CoAlice is een knipoog naar het handelen van Hannah Arendt.

Behandel anderen niet zoals jij zou willen dat ze jou behandelen. Hun smaak zou wel eens niet dezelfde kunnen zijn.

 

George Berhard Shaw